Hotline: 0896976815

Chuyên mục: Thuốc thông dụng

Thuốc ricovir- em 300mg tenofovir và 200mg emtricitabine
Thuốc ricovir- em 300mg tenofovir và 200mg emtricitabine

Thuốc ricovir- em 300mg tenofovir và 200mg emtricitabine chống phơi miễn HIV giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ để được Võ Lan Phương bác sĩ chuyên khoa chuyên điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, thuốc điều trị ung thư hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.


thuốc Ledvir điều trị viêm gan C giá bao nhiêu
thuốc Ledvir điều trị viêm gan C giá bao nhiêu

Thuốc Ledvir Điều Trị Viêm Gan C giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ để được Võ Lan Phương bác sĩ chuyên khoa chuyên điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, thuốc điều trị ung thư hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này


Thuốc Hepbest 25mg Tenofovir Alafenamid Điều Trị Viêm Gan B
Thuốc Hepbest 25mg Tenofovir Alafenamid Điều Trị Viêm Gan B

Thuốc Hepbest 25mg Điều Trị Viêm Gan B giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ để được Võ Lan Phương bác sĩ chuyên khoa chuyên điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, thuốc điều trị ung thư hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.


Thuốc iressa 250mg gefitinib điều trị ung thư phổi
Thuốc iressa 250mg gefitinib điều trị ung thư phổi

Thuốc Iressa 250mg Gefitinib điều trị ung thư phổi giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ để được Võ Lan Phương bác sỹ chuyên khoa chuyên điều trị các căn bệnh ung thư , với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị , thuốc điều trị ung thư hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.


Thuốc Opdivo 100mg/10ml Nivolumab điều trị ung thư
Thuốc Opdivo 100mg/10ml Nivolumab điều trị ung thư

Thuốc Opdivo 100 mg/10 ml Nivolumab điều trị ung thư da giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ để được Võ Lan Phương bác sỹ chuyên khoa chuyên điều trị các căn bệnh ung thư , với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị , thuốc điều trị ung thư hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.


Thuốc Zytiga 250mg Abiraterone điều trị ung thư tiền liệt tuyến di căn
Thuốc Zytiga 250mg Abiraterone điều trị ung thư tiền liệt tuyến di căn

Thuốc Zytiga 250mg Abiraterone điều trị ung thư tiền liệt tuyến giá bao nhiêu? Vui lòng liên hệ để được Võ Lan Phương bác sỹ chuyên khoa chuyên điều trị các căn bệnh ung thư, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc đặc trị, thuốc điều trị ung thư hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu nhiều hơn về những loại thuốc này.
Tất cả có 19 kết quả.